Bán Đồ Tự Động

HỆ THỐNG BÁN ĐỒ TỰ ĐỘNG SIÊU CẤP VIP PRO 

  • Sau Khi Đặt Mua Xong Vui Lòng Chờ 1 Phút Để BOT Nhận Đơn √
  • Địa Điểm Giao Dịch Mặc Định Của Shop Tại Vách Núi Kakarot Khu 49
  • Hệ thống tự động 100%, nếu BOT xảy ra lỗi hoặc không thể vào game sẽ tự động hoàn tiền để bạn order lại 
  • CHÚ Ý: Nếu nhập sai tên nhân vật, server hoặc không giao dịch hệ thống sẽ tự động hoàn tiền sau 5-10 phút 


Tất cả
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Áo vải thô • Giáp+3 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm s...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Quần vải thô • HP+19 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng H...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Găng sắt • Tấn công+17 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng s...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 85,000đ
Rada cấp 9 [+2] • Chí mạng+11% • Sức đánh+12% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp bạn tă...
Hành tinh: Tất cả
Server: 6
CARD: 100,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Giầy Thần Linh [+3] • KI+70000 • +8704 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 17 tỉ • Ký gửi ngọc • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tă...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 59,500đ
Quần Thần Linh [+4] • HP+74000 • +11479 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • HP+20% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tă...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 70,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Áo Thần Linh [+2] • Giáp+1039 • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi ngọc • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm s...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 102,000đ
Nhẫn Thần Linh [+2] • Chí mạng+18% • Yêu cầu sức mạnh 17 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+12% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng C...
Hành tinh: Tất cả
Server: 6
CARD: 120,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Giầy Thần Linh [+2] • KI+62145 • +7986 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tă...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Áo Thần Linh [+2] • Giáp+1064 • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm s...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Quần Thần Linh [+2] • HP+68000 • +10551 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tă...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500đ
Áo Thần Xayda • Giáp+900 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sá...
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 10,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500đ
Áo Thần Xayda • Giáp+900 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sá...
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 10,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500đ
Áo Thần Xayda • Giáp+900 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sá...
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 10,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500đ
Áo Thần Xayda • Giáp+900 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sá...
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 10,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô [+1] • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Rada cấp 1 • Chí mạng+1% • Biến 10% tấn công thành KI • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí...
Hành tinh: Tất cả
Server: 4
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Giầy vải thô • KI+10 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Áo Thần Xayda • Giáp+1008 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Ký gửi vàng • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Áo vải thô • Giáp+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
Bán Đồ Tự Động - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam"
zalo button