Bán Đồ Tự Động

HỆ THỐNG BÁN ĐỒ TỰ ĐỘNG SIÊU CẤP VIP PRO 

  • Sau Khi Đặt Mua Xong Vui Lòng Chờ 1 Phút Để BOT Nhận Đơn √
  • Địa Điểm Giao Dịch Mặc Định Của Shop Tại Vách Núi Kakarot Khu 49
  • Hệ thống tự động 100%, nếu BOT xảy ra lỗi hoặc không thể vào game sẽ tự động hoàn tiền để bạn order lại 
  • CHÚ Ý: Nếu nhập sai tên nhân vật, server hoặc không giao dịch hệ thống sẽ tự động hoàn tiền sau 5-10 phút 


Tất cả
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Quần Thần Xayda [+3] • HP+63249 • +7906 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500đ
Quần Thần Xayda [+4] • HP+72000 • +9629 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 50,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Giầy Thần Xayda [+2] • KI+56675 • +7290 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Rada cấp 9 • Chí mạng+9% • HP+10% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Tất cả
Server: 4
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Găng da Calic [+4] • Tấn công+2239 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Quần vải thô • HP+20 • +10% TN,SM • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Áo vải thô • Giáp+3 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát...
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Áo vải thô • Giáp+3 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát...
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Quần vải thô • HP+18 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Giầy vải thô • KI+10 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,799đ
Viên Capsule kì bí • Ký gửi vàng • Dành cho mọi hành tinh • Bên trong ẩn ...
Hành tinh: Tất cả
Server: 6
CARD: 7,999đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250đ
Giầy vải thô • KI+10 • +10% TN,SM • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 5,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 76,500đ
Giầy Thần Linh [+2] • KI+65000 • +7623 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi ngọc • Sức đánh+12% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Trái đất
Server: 5
CARD: 90,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Rada cấp 2 [+2] • Chí mạng+4% • Sức đánh+9% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí...
Hành tinh: Tất cả
Server: 5
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 76,500đ
Giầy Thần Namếc [+1] • KI+58758 • +7520 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+12% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 90,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500đ
Quần Thần namếc [+2] • HP+65000 • +9464 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi ngọc • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 50,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Áo sợi len [+2] • Giáp+4 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát...
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Rada cấp 1 [+2] • Chí mạng+3% • Biến 10% tấn công thành HP • Biến 5% tấn công thành KI • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí...
Hành tinh: Tất cả
Server: 5
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Quần Thần Linh • HP+56680 • +8960 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Ký gửi ngọc • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Trái đất
Server: 5
CARD: 20,000đ
Bán Đồ Tự Động - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam"
zalo button