Bán Đồ Tự Động

HỆ THỐNG BÁN ĐỒ TỰ ĐỘNG SIÊU CẤP VIP PRO 

  • Sau Khi Đặt Mua Xong Vui Lòng Chờ 2 Phút Để BOT Nhận Đơn
  • Địa Điểm Giao Dịch Mặc Định Của Shop Tại --> Vách Núi Kakarot Khu 10
  • Đơn Lỗi Hoặc Khách Không Giao Dịch Hệ Thống Sẽ Tự Động Hủy Đơn Hoàn Tiền Sau 10 Phút
  • CHÚ Ý: Anh Em Vào Phiên Bản Cũ Để Giao Dịch Đồ Nhé 

 

  • ZONG1SAO CHÚC ANH EM CHƠI GAME VUI VẺ !

Tất cả
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Giầy vải thô • KI+7 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Quần vải thô • HP+19 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô [+2] • Tấn công+7 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Giầy vải thô • KI+10 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Áo vải thô • Giáp+3 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Áo vải thô • Giáp+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Quần vải thô [+1] • HP+22 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Quần sợi len [+4] • HP+28 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng HP
Hành tinh: Namếc
Server: 8
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500đ
Găng vàng Zealot [+3] • Tấn công+2803 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 8
CARD: 50,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Giầy sợi len [+4] • KI+20 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 8
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Giầy Thần Linh • KI+50400 • +6720 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • +15% TN,SM • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750đ
Quần vải thô • HP+12 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 15,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Giày nhựa cứng • KI+870 • +123 KI/30s • HP+15% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Áo vải thô • Giáp+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • Phản 15% sát thương • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Quần vải thô [+1] • HP+16 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Giầy sợi len • KI+10 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Giầy nhựa [+2] • KI+12 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng MP
Hành tinh: Trái đất
Server: 4
CARD: 30,000đ
Bán Đồ Tự Động - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam"
zalo button