Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #3396

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
8,500 ATM/VÍ
10,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo Thần Namếc

Chi tiết: Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương

Hành tinh: Namếc

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #3396Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô [+2] • KI+15 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm s...
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giày Kaio [+1] • KI+16830 • +2150 KI/30s • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Quần vải đen • HP+29 • Phản 10% sát thương • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Giầy vải thô • KI+10 • +10% TN,SM • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô [+2] • Tấn công+7 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Quần vải thô • HP+19 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750 đ
Găng sợi len • Tấn công+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 15,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #3396 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button