Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #3396

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
8,500 ATM/VÍ
10,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo Thần Namếc

Chi tiết: Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương

Hành tinh: Namếc

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #3396Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750 đ
Áo vải thô [+1] • Giáp+4 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 15,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô [+3] • KI+17 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô • Giáp+4 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Áo vải thô [+2] • Giáp+5 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy Thần Linh • KI+50880 • +6540 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • 2 sao đen • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giày Kaio [+1] • KI+16830 • +2150 KI/30s • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô • Giáp+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải đen • Tấn công+4 • Phản 15% sát thương • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 20,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #3396 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button