Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5213

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
4,250 ATM/VÍ
5,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo vải thô

Chi tiết: Áo vải thô • Giáp+3 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm s...

Hành tinh: Xayda

Server: 5

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5213Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Quần vải đen • HP+19 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500 đ
Quần Thần namếc [+2] • HP+65000 • +9464 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi ngọc • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 50,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô [+1] • Giáp+4 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm s...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vàng [+1] • Tấn công+137 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đán...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Rada cấp 1 [+4] • Chí mạng+5% • HP+15% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng C...
Hành tinh: Tất cả
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Quần lông Xayda • HP+1880 • +752 HP/30s • 2 sao đen • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 102,000 đ
Găng lưỡng long [+4] • Tấn công+3227 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đán...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 120,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5213 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button