Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5216

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
4,250 ATM/VÍ
5,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Găng vàng Zealot

Chi tiết: Găng vàng Zealot • Tấn công+2150 • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tă...

Hành tinh: Namếc

Server: 4

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5216Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Áo bạc Zealot [+3] • Giáp+457 • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn gi...
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy sợi len • KI+14 • 3 sao đen • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng sợi len • Tấn công+3 • HP+15%/30s • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo sợi len • Giáp+2 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Giầy sợi gai • KI+30 • +6 KI/30s • +10% TN,SM • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000 đ
Giầy Thần Namếc [+3] • KI+71000 • +9276 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 40,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần thun thô • HP+18 • +8 HP/30s • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô [+2] • Giáp+6 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5216 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button