Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5217

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Rada cấp 8

Chi tiết: Rada cấp 8 • Chí mạng+8% • HP+15% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp bạn tă...

Server: 4

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5217Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô • KI+6 • Phản 15% sát thương • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô [+1] • Tấn công+6 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • Phản 15% sát thương • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát th...
Hành tinh: Namếc
Server: 4
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Áo vải thô [+1] • Giáp+4 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thươn...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Linh • Giáp+800 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Trái đất
Server: 4
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Rada cấp 4 [+1] • Chí mạng+5% • Biến 10% tấn công thành KI • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí Mạn...
Hành tinh: Tất cả
Server: 4
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750 đ
Găng vải thô [+1] • Tấn công+6 • Phản 15% sát thương • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đá...
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 15,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5217 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button