Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5223

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
8,500 ATM/VÍ
10,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo Thần Namếc

Chi tiết: Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm s...

Hành tinh: Namếc

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5223Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải thô [+2] • HP+13 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giầy vải thô • KI+12 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải đen [+1] • HP+31 • HP+15% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 212,500 đ
Quần Thần Linh [+4] • HP+75000 • +11595 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Sức đánh+15% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 250,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+926 • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Biến 5% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Găng vàng Goku [+4] • Tấn công+1492 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giày Kaio [+1] • KI+16830 • +2150 KI/30s • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5223 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button