Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5224

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
8,500 ATM/VÍ
10,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo Thần Namếc

Chi tiết: Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm s...

Hành tinh: Namếc

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5224Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo thun thô • Giáp+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Quần vải đen [+2] • HP+36 • +10% TN,SM • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm s...
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 5,950 đ
Bổ huyết • Dành cho mọi hành tinh • Trong vòng tối đa 10 ...
Hành tinh: Tất cả
Server: 3
CARD: 7,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải thô [+2] • HP+13 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô • Giáp+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Quần vải đen • HP+29 • Phản 10% sát thương • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô [+1] • Tấn công+7 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5224 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button