Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5225

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Rada cấp 1 [+4]

Chi tiết: Rada cấp 1 [+4] • Chí mạng+5% • HP+15% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng C...

Server: 5

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5225Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Giày da Pico • KI+2820 • +564 KI/30s • HP+10% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 85,000 đ
Găng lưỡng long [+4] • Tấn công+3070 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đán...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 100,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô • Giáp+2 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 102,000 đ
Găng lưỡng long [+4] • Tấn công+3227 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đán...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 120,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500 đ
Quần Thần namếc [+2] • HP+65000 • +9464 HP/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi ngọc • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng...
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 50,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Áo thun thô • Giáp+5 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thư...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Găng sợi gai • Tấn công+6 • HP+10% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng sức đán...
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 5,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5225 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button