Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #5231

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo vải thô [+1]

Chi tiết: Áo vải thô [+1] • Giáp+4 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm s...

Hành tinh: Xayda

Server: 5

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #5231Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Áo thun thô • Giáp+5 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thư...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 102,000 đ
Găng lưỡng long [+4] • Tấn công+3196 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đán...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 120,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giầy Thần Namếc • KI+55500 • +7232 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Găng vải đen • Tấn công+4 • HP+10%/30s • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Trái đất
Server: 5
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải đen • HP+31 • HP+15% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vàng [+1] • Tấn công+137 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Rada cấp 1 [+2] • Chí mạng+3% • HP+15% • Bị rớt cấp 1 lần • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng C...
Hành tinh: Tất cả
Server: 5
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Quần vải thô • HP+19 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng H...
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 5,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #5231 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button