Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #582

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Găng thun thô

Chi tiết: Găng thun thô • Tấn công+8 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh

Hành tinh: Xayda

Server: 1

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #582Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Áo vải 3 lỗ [+1] • Giáp+3 • HP+10% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Trái đất
Server: 1
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Áo vải 3 lỗ [+2] • Giáp+4 • Biến 10% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm sát th...
Hành tinh: Trái đất
Server: 1
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000 đ
Giầy Thần Namếc [+1] • KI+62073 • +7457 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 17 tỉ • Ký gửi ngọc • Biến 15% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 1
CARD: 40,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô [+1] • KI+10 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Áo vải 3 lỗ [+1] • Giáp+3 • HP+10%/30s • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Trái đất
Server: 1
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô [+2] • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô [+2] • KI+8 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giầy sắt • KI+89 • +20 KI/30s • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 1
CARD: 30,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #582 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button