Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #605

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo vải thô

Chi tiết: Áo vải thô • Giáp+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương

Hành tinh: Xayda

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #605Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+7 • Phản 15% sát thương • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Áo vải thô • Giáp+3 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,250 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • Phản 10% sát thương • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đá...
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 5,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 212,500 đ
Nhẫn Thần Linh [+3] • Chí mạng+18% • Yêu cầu sức mạnh 17 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+15% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 3
CARD: 250,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 170,000 đ
Giầy Thần Linh [+2] • KI+63186 • +8184 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Sức đánh+15% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 200,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750 đ
Bổ huyết • Dành cho mọi hành tinh • Trong vòng tối đa 10 ...
Hành tinh: Tất cả
Server: 3
CARD: 15,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 340,000 đ
Găng Thần Linh [+7] • Tấn công+9512 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng sức đán...
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 400,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 127,500 đ
Giày bạc Zealot • KI+23000 • +3024 KI/30s • HP+25% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 150,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #605 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button