Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #901

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Găng vải thô

Chi tiết: Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh

Hành tinh: Xayda

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #901Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Áo vải thô [+3] • Giáp+6 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750 đ
Găng sợi len • Tấn công+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 15,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải thô [+1] • HP+19 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải đen [+2] • HP+40 • Biến 15% tấn công thành HP • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô [+3] • KI+13 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải đen • Tấn công+4 • HP+15%/30s • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #901 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button