Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #603

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
25,500 ATM/VÍ
30,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo vải thô

Chi tiết: Áo vải thô • Giáp+3 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương

Hành tinh: Xayda

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #603Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Áo vải thô [+2] • Giáp+5 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo lông Xayda • Giáp+103 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm s...
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giầy Thần Namếc [+1] • KI+61050 • +7462 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Áo vải thô [+3] • Giáp+6 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Quần vải đen • HP+30 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Áo Thần Namếc • Giáp+850 • Yêu cầu sức mạnh 15 tỉ • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 3
CARD: 10,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #603 - Hệ thống bán nick, bán đồ, bán vàng ngọc tự động của youtuber Zong1sao khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ số 1 Việt Nam
zalo button